Beter Belasten

De kracht van Fysio in je Voordeel ligt in het aanbieden van fysiotraining gericht op beter Belasten.

Onze begeleiding onder beter Belasten is gericht op het zelf werken aan herstel of onderhoud van je kracht, coordinatie en uithoudingsvermogen. Beter Belasten maakt sporten en werken weer mogelijk na een blessure of operatie. Beter Belasten helpt bij het bevorderen van zelfstandig leven als er sprake is van een chronische beperking bij bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel, Parkinson, COPD longaandoening of hartfalen.

Het doel van fysiotraining is jou te leren dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen om zo jouw gezondheid te verbeteren. Nadien ben je in staat om zelfstandig bewegen verder op te pakken. De fysiotraining kan beperkt worden vergoed door Menzis en soms ook door andere zorgverzekeraars (vraag naar de voorwaarden).

Mogelijkheden en kosten VKNK

Onze fysiotraining programma’s kunnen beperkt vergoed worden door je verzekering (vraag naar de voorwaarden). Indien je onvoldoende verzekerd bent bieden wij jou de mogelijkheid om voor een bescheiden bedrag per maand deel te nemen.

Fysiotraining:
In drie stappen naar gezond bewegen

Onze fysieke trainingen zijn aangepast aan jou persoonlijke situatie. Tijdens het programma heb je regelmatig individuele gesprekken met jou fysiotherapeut en train je met een individueel programma. In de groep kun je elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen. Het programma duurt in meestal totaal 3 maanden, maar kan soms verlengt worden en bestaat uit 3 stappen.

Stap 1: Intake

Tijdens de intake brengen we jou huidige inspanningsniveau in kaart middels het uitvoeren van o.a. een fiets of wandeltest, krachttesten en beoordeling van jou gewicht en bloeddruk. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen stellen we een trainingsprogramma voor u op.

Stap 2: Start met bewegen

Na het intake gesprek maken wij een trainingsprogramma op maat en start je met de fysiotraining. In 12 weken doorloop je een schema waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd. Iedere drie weken worden de vorderingen in een individueel gesprek in kaart gebracht. Dit is ook het moment waarop wij de intensiteit van de trainingen verhogen. Tijdens deze momenten is er ruim aandacht voor persoonlijke afstemming middels de B van begrijpen.

Stap 3: Dagelijks bewegen

Tijdens het programma heb je geleerd om zelfstandig en gezond te bewegen. Na 12 weken kijken we samen naar de resultaten van de fysiotraining De fysiotherapeut adviseert jou  dan welke vormen van bewegen het beste passen en wat voor jou mogelijk is. Er wordt een terugvalpreventieplan gemaakt om de opgebouwde belastbaarheid duurzaam te behouden.