Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen (in de substantia nigra) beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden.

Je ervaart beperkingen in het dagelijks functioneren a.g.v. de ziekte van Parkinson. Bekende bewegingsklachten zijn het beven (tremoren), de stijve spieren, trage bewegingen en een gebogen houding. Speciale fysiotherapie bij Parkinson kan helpen om deze klachten te verminderen.

We doorlopen eerst met jou de B van Begrijpen en Behandelen daarna werken we aan de Belastbaarheid.

Je wordt hierbij intensief begeleid door onze fysiotherapeuten met als uiteindelijk doel optimaal functioneren naar jouw eigen mogelijkheden.

Ons programma is gericht op het zo lang mogelijk behouden van de kwaliteit van het leven.

Samen met jou kijken we naar de ervaren beperkingen en richten we ons op het verbeteren van de dagelijkse activiteiten.

Fysio in je Voordeel is aangesloten bij ParkinsonNet Nederland

Vanwege de complexiteit zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is daarom van belang dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. In het ParkinsonNet werken onder meer neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten samen. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. De therapeuten zijn opgeleid door experts afkomstig uit de Parkinsoncentra in Nederland.

In 2011 is door een onafhankelijk onderzoeks-instituut aangetoond dat patiënten die binnen het ParkinsonNet behandeld worden beter af zijn.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in wat wij voor jou kunnen betekenen? Kom dan naar onze praktijk of bel voor een afspraak (074-2426742). Natuurlijk kun je je ook aanmelden via het contactformulier.

Wij helpen je graag!

FYSIO HENGELO PARKINSON