Uw persoonsgegevens

U bent in behandeling of traint bij Fysio in je Voordeel. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij gegevens van u. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om; ze zijn immers privé. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Fysio in je Voordeel op dezelfde manier met uw gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

Waarom is een privacyreglement nodig?

In de Wet bescherming Persoonsgegevens staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien, aan wie de gegevens verstrekt mogen worden en hoe lang gegevens bewaard worden. Fysio in je Voordeel heeft in haar Privacyreglement, gebaseerd op de Wet bescherming Persoonsgegevens vastgelegd hoe deze regels door ons uitgevoerd worden.

Inzage

Wilt u inzage in uw gegevens dan kan dat. U kunt uw schriftelijke verzoek aan ons sturen.

U kunt het privacyreglement hier downloaden.